Priser 2019

Älgbanan & grisbanan med klass 1&2 vapen upp till 9,3mm och alltid helmantlad ammunition                                                                                                                      

Älgbanan      ( 3 serier 12 skott)  

50 kr                   Medlem med eget vapen & ammunition

80 kr                   Medlem med klubbens vapen &  egen ammunition

150 kr                 Medlem med klubbens vapen & ammunition

120 kr                 Icke medlem med eget vapen & ammunition

140 kr                 Icke medlem med klubbens vapen &  egen ammunition

200 kr                 Icke medlem med klubbens vapen & ammunition

600 kr                 Uthyrning av banan för en dags skjutning till medlemspriser

 

Grisbanan

20 kr                   Medlem med eget vapen & ammunition ( 3 serier 12 skott)

40 kr                   Icke medlem med eget vapen & ammunition ( 3 serier 12 skott)

 

Årskort ( endast för medlemmar)

150 kr                 Viltmålsbanorna med eget vapen & ammunition

 

Skeet & Trap banorna

25 kr                   Medlem 1 serie(25 duvor) delad serie 1:50:-/ duva

40 kr                   Icke medlem 1 serie(25 duvor) delad serie 2:50:-/ duva

 

Medlemskort

150 kr                 Seniorer

50 kr                   Juniorer ( upp till det år man fyller 18 år )

 

Ammunitionspriser

Se aktuella priser på banan