Tävlingar

Klubbmästerskap

Grisbanan: 25 juni kl 19:00

Älgbanan: 23 september kl 13:00-15:00

Nordisk trap: 30:e juni kl. 9:00